Evyap

HAKKIMIZDA

Ar-ge

– Kozmetik Ürün Araştırma
Kozmetik uygulamaları için araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Kozmetik Ürün Araştırma birimi; yenilikçi konseptler araştıracak, tüketici ihtiyaçlarını küresel boyutta cevaplayacak, küresel trendleri, bilimsel buluşları ve güncel yönetmelikleri takip edecek, rakipleri inceleyecek bir yapıda oluşturulmuştur. Tedarikçilere yakınlığın yanı sıra, üniversiteler ve küresel enstitüler ve bilim dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

– Kozmetik Ürün Geliştirme
Kozmetik ürünlerinin iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Bilimsel buluşlara dayanarak tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak kozmetik ürünler geliştirmektedir. Kozmetik Ürün Araştırma birimi ile birlikte müşteriler ve tüketicilere yaratıcı ve yenilikçi bir atmosferde farklı konseptlere sahip ürünler geliştirmeye hazırlanmaktadır.

– Hijyen Araştırma-Geliştirme
Hijyen uygulamaları konusunda araştırma yapılır, geliştirilen ürünlerin uygulamaya yatkınlığı denenir. Hijyen Ar-Ge birimi rakip ürünler geliştirerek, oluşturulan projelerle hedeflenen tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek Evyap’ın teknolojisini de geliştirdiğini kanıtlar. Ayrıca, rekabetçi maliyet düzeyindeki teknolojilerin kullanılması sağlanır.

– Ambalaj Araştırma Geliştirme
Birim bünyesinde sektördeki ambalaj malzemeleri, teknolojileri ve teknikleri alanındaki yenilikler takip edilir ve uygulanması sağlanır. Ambalaj Ar-Ge, Evyap’ın devam eden gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak için yenilikçi ambalaj çözümleri üretir. Maksimum seviyede üretim, etkili bilgi akışı ve işbirliği sağlayabilmek için iç ve dış iş ortaklarıyla yakın ilişkiler ve iletişim kurar. Hızlı ve zamanında uygulamalar yapabilmek için etkili süreçler oluşturur. Ambalaj Ar-Ge’de sürdürülebilir ürünler geliştirme hedefi, çevreye karşı olan sorumlulukla paralel olarak yürür.

– Parfüm Geliştirme
Ürün kokularının geliştirilmesi çalışmaları yapılır. Mevcut tüketici ihtiyaçları doğrultusunda koku yönelimleri tespit edilir ve doğru ürün doğru koku yelpazesinde uygulama sağlanır.

Tüm Ar-Ge faaliyetleri Tuzla tesis içinde yer alan Ar-Ge Merkezi binasında gerçekleştirilmektedir.

Hâlihazırda faaliyet gösterilen sektörde çeşitli disiplinlere mensup 42 Ar-Ge personeli toplam 2.242 m²’lik bir alanda çalışmalarına devam etmektedir. Çalışanların yaklaşık %7’si doktora ve üstü, %33’ü yüksek lisans, %26’sı lisans, kalanı ise lisans altı derecelerine sahiptir.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve yüksek kapasiteli ekipmanlar sayesinde geniş çapta ürün araştırma&geliştirme çalışmaları gerçekleştirilebilmekte ve ürün çalışmalarının önemli ölçüde hızlanması sağlanmaktadır. Her birim toplam 800 m²’lik bir alanda kendi laboratuvarına sahip bulunmaktadır.

Evyap Ar-Ge birimi, 01.10.2014 tarihi itibarı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kozmetik sektöründe Ar-Ge Merkezi sertifikası alan ilk firmadır. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda yürütmüş olduğu 3 TEYDEB projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olup yeni başvuru çalışmaları devam etmektedir.

Ar-Ge Merkezi faaliyetleri sonucunda geliştirilen yeni ürünlerle patente konu olabilecek çıktılar da elde edilmiştir. Bugün itibariyle 6 buluş için yurtiçi ve yurtdışında tescilli patent mevcut bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezi’nin yeniden yapılanmasının etkisini hissettireceği önümüzdeki yıllarda patent sayılarının belirgin oranda artması hedeflenmekte ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Patentlerin yanısıra Ar-Ge faaliyetleri sonucunda kapak, ambalaj, şişe, sabun, desen tasarımları ve tıraş bıçağı, hijyenik ped ürünlerine ilişkin çok sayıda endüstriyel tasarım tescili de mevcuttur.